AGNETA GUSSANDER

BILDKONSTNÄR

Istanbul 200x120 cm cm  olja

Guldstaden 45x75 cm olja

Helsingfors  70x120 olja

Runeberg på Espen  35x25 olja